• Cosplay Intermediate

  Intermediate liknar Novice på många sätt, med en efterbedömning på hantverket. Du ska kunna redovisa hur hela din dräkt har skapats och eventuella delar du själv inte gjort. Därför behöver du för att efterbedömning ska kunna genomföras skicka in referensbilder på din valda karaktär via mail och eventuella accessoarer och/eller vapen. Om du vill får du även skicka in foton på din arbetsprocess. Det är inte tillåtet i denna tävling att tävla med en Original Character. Med Original Character menas en karaktär som du själv eller någon annan hittat på men som inte finns publicerad. Det är heller inte tillåtet att välja en karaktär som enbart finns i verkligheten. Intermediate har likt Novice ingen förbedömning, utan har istället en bedömning under själva showen, och sedan en efterbedömning för ett antal utvalda som funkar som ett tillfälle att få konstruktiv kritik och tips från erfarna cosplayare och som ett ytterligare underlag för att bestämma vinnarna.

  För att delta i tävlingen behöver du först köpa ett cosplaypass i vårt biljettsystem Kippu och välja intermediate som kategori för det, samt skicka in en anmälan till cosplay@narcon.se senast 27/6. När du anmält dig får du svar inom 3 arbetsdagar som bekräftar att du kan delta i tävlingen. Då får du också mer information om tävlingen. Information om vad anmälan ska innehålla hittar du nedan.

  Information om tävlingen:

  • Plats: Main Stage
  • Dag: Fredag 28/7
  • Tid: 20:30-21:30
  • Format: Solo, Catwalk
  • Bedömning: Showbedömning, efterbedömning
  • Kostnad: 99 SEK
  • Kontakt: cosplay@narcon.se

  Anmälan ska innehålla följande information:

  • Ditt för- och efternamn
  • Kontaktuppgifter till dig (telefonnummer och mailadress)
  • Din valda karaktärs namn, namnet på, samt vilken sorts förlaga den kommer ifrån (tv-serie, spel, film, bok mm.)
  • Skickas till cosplay@narcon.se senast 27/6

  Följande är frivilligt att skicka in:

  • Bilder från arbetsprocessen

  Pris delas ut i följande kategorier:

  • Grand Prize
  • Most Innovative Solutions
  • Runway Impact
  • Best Craftsmanship
  • Judges Choice